Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Koronowie
ul. Dworcowa 36
86-010 Koronowo

Dyrektor OOW w Koronowie:
Hanna Zawadowska-Jakubowska

52 382 22 75

sekretariat@koronowo.oow.gov.pl