Dla pracowników

Internetowa tablica informacyjna: Panel logowania do tablicy


Logowanie do serwisu dla pracowników: Panel logowania do serwisu

Serwis dla pracowników zawiera:

  1. Informacje dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.
  2. Klauzulę informacyjną RODO dla pracowników.
  3. Instrukcję skróconą bezpieczeństwa danych osobowych.
  4. Ogólne, stałe ustalenia organizacyjne dotyczące pracy placówki.
  5. Do pobrania: druki stosowane w codziennej pracy.
  6. Zestawienie regulaminów i procedur obowiązujących w placówce.
  7. Zestawienie zarządzeń wewnętrznych dyrektora OOW w Koronowie.
  8. Edukacyjne techniki TIK stosowane w placówce.
  9. Publikacje udostępniane przez pracowników.

Informacja dla emerytowanych pracowników OOW w Koronowie:

Wszystkie druki wraz z regulaminem ZFŚS niezbędne do uzyskania wsparcia finansowego bądź rzeczowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą Państwo otrzymać kontaktując się z sekretariatem OOW w Koronowie drogą mailową lub telefoniczną oraz bezpośrednio w ośrodku,
w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7.30, a 15.30.

Do pobrania: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych