Zagrożenie epidemiczne

Od dnia 28.03.2022 zostały zniesione obostrzenia dotyczące COVID-19.

W trosce o bezpieczeńswo rekomenduje się odpowiedzialne zachowanie polegajace na stosowaniu maseczek w sytuacji większych skupisk ludzkich oraz dalsze przestrzeganie podstawowych zasad postępowania: dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.


AKTUALIZACJE INFORMACJI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM:
1. Zamieszczono w dniu 6.03.2020
2. Aktualizacja w dniu 24.05.2020
3. Aktualizacja w dniu 01.09.2020
4. Aktualizacja w dniu 08.04.2021
5. Aktualizacja w dniu 08.04.2022

Autor: Serwis