Aktualizacja

Projekt serwisu i aktualizacja:

Zakład Informatyki Stosowanej s.c.

ul. Jesionowa 2, 85-149 Bydgoszcz

tel. 52 321 35 65, 609 641 559


Aktualizacja:

mgr Hanna Zawadowska-Jakubowska, Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Koronowie