Organizacja administracyjna placówki

Organizację placówki określają przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r., Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych .

Nadzór nad OOW w Koronowie

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi – art. 340.1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi określają przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe. Na podstawie art. 60 Ustawy Prawo Oświatowe nadzór pedagogiczny nad OOW w Koronowie sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.